• Main Committee Members

Nayna balkrishna shah

President (langhnaj)

Know more

Ashok sakralal shah

Advisor (gozaria)

Know more

Shirish n shah

Advisor (balisana)

Know more

Satish sakralal shah

Vice president (gozaria)

Know more

Jitendra jayantilal parikh

Secretary (mansa)

Know more

Prakash amritalal shah

Member (mehsana)

Know more

Chetan shanalal shah

Member (balisana)

Know more

Shailesh kantilal shah

Treasurer (mehsana)

Know more

Bharat a shah

Joint sampadak (kalol)

Know more

Vinesh s shah

Member (pansar)

Know more

Parul mehul shah

Member (sardhav)

Know more

Parul n shah

member (mehsana)

Know more

Vasant s shah

Member (kalol)

Know more

Pankaj c shah

Member (co-opt gozaria)

Know more

Bharat s shah

Member (co-opt - kalol)

Know more

Jayesh chandrakant shah

Member(langhnaj)

Know more

Mayur manubhai shah

Member(co-opt kalol)

Know more

Color Switcher